Grubi radovi kao ispomoć. - 1002
Teška mehanizacija na djelu! (25.4.2016)
Kvartovima grada - 1001
Jesen stiže, Patak-O gradom "gmiže" (3.11.2016)
Do "Kine" i nazad - 1001
Jesenska, gradska dubinska kopanja (29.11.2016)
Odvodni kanali! - 1001
Začepljene kanalizacijske cijevi! (7.8.2017)
Prije i poslije 3.0! - 1001
Uspješno sanirana puknuta cijev! (7.12.2017)
O nama - 1001
Došlin d.o.o. je firma koja se bavi isključivo odštopavanjem kanalizacije u poduzećima i kućanstvima. (17.2.2011)
Bilo ljeto bila zima.... - 1001
PATAK-O u akciji čišćenja ljetnih briga! (15.8.2015)
Jedan radni dan Patka-O - 1001
Hitna intervencija u suradnji sa organima reda! (27.8.2015)
Kamera na djelu - 1001
Snimke odvodnih cijevi i kanalizacija. (11.10.2015)
Težak posao hrabrog Patka. - 1001
Pripreme prije svake intervencije. (4.11.2015)
1 2
chanel replica